moje teksty w sieci

*

Wykład fil(m)oznawczy
tekst wyróżniony w XVI Konkursie im. Krzysztofa Mętraka
*

Aktor z misją
portret Roberta Więckiewicza

*

Ambitne kino katastroficzne
recenzja filmu „Dzień zagłady”

Historia kobiety upadłej
recenzja filmu „Monster”

Zrozumieć samotnych
recenzja filmu „Notatki o skandalu”

Recenzja filmu „Psychopata”

*

Reklamy